Poznejte rozdíl mezi panickou atakou a záchvatem úzkosti

Poznejte rozdíl mezi panickou atakou a záchvatem úzkosti

Panické ataky a záchvaty úzkosti jsou dvě různé psychologické zkušenosti, které mohou být snadno zaměňovány kvůli jejich podobným příznakům. Přestože se obě stavy týkají intenzivního strachu nebo úzkosti, jejich charakteristiky, příčiny a průběh se liší. 

Obsah článku

Panická ataka

Panická ataka je náhlý, intenzivní epizodický záchvat strachu nebo nepohodlí, který dosahuje vrcholu během několika minut. Během panické ataky mohou jedinci zažívat následující příznaky:

 • Intenzivní pocit strachu nebo hrůzy
 • Zrychlený tep nebo bušení srdce
 • Pocení
 • Třes
 • Dušnost nebo pocit zadušení
 • Bolest nebo nepohodlí na hrudi
 • Nevolnost nebo žaludeční potíže
 • Závrať, pocit na omdlení nebo mdloby
 • Pocit nereálnosti (derealizace) nebo odtržení od sebe (depersonalizace)
 • Strach ze ztráty kontroly nebo zešílení
 • Strach ze smrti

Panické ataky mohou být spouštěny specifickými situacemi nebo se mohou objevit zcela neočekávaně. Někdy se vyskytují jako součást panické poruchy, ale mohou se objevit i v rámci jiných úzkostných poruch nebo bez zjevného důvodu.

Záchvat úzkosti

Záchvat úzkosti je stav intenzivní úzkosti nebo strachu, který může být méně náhlý a méně intenzivní než panická ataka. Záchvaty úzkosti mají tendenci být spojeny s konkrétními stresory nebo obavami. Příznaky záchvatu úzkosti mohou zahrnovat:

 • Nadměrné starosti nebo strach
 • Svalové napětí
 • Únava
 • Problémy se soustředěním
 • Podrážděnost
 • Nespavost
 • Fyzické příznaky, jako je zrychlený tep, pocení, třes nebo žaludeční potíže

Záchvaty úzkosti jsou často spouštěny specifickými stresory, jako jsou problémy v práci, rodinné konflikty nebo jiné životní události. Na rozdíl od panických atak jsou záchvaty úzkosti často předvídatelné a souvisejí s dlouhodobým stresem nebo obavami.

Klíčové rozdíly mezi panickou atakou a záchvatem úzkosti

 1. Intenzita a náhlost:
  • Panická ataka: Objevuje se náhle a dosahuje vrcholu během několika minut, s velmi intenzivními příznaky.
  • Záchvat úzkosti: Může se vyvíjet postupně a jeho intenzita může být méně extrémní.
 2. Trvání:
  • Panická ataka: Obvykle trvá od 10 do 30 minut.
  • Záchvat úzkosti: Může trvat delší dobu, od několika minut až po hodiny nebo dokonce dny.
 3. Spouštěče:
  • Panická ataka: Může se objevit bez zjevného spouštěče nebo v reakci na konkrétní fobii.
  • Záchvat úzkosti: Obvykle je spojen se specifickým stresorem nebo trvajícími obavami.
 4. Fyzické příznaky:
  • Panická ataka: Silné fyzické příznaky, které mohou připomínat infarkt.
  • Záchvat úzkosti: Fyzické příznaky jsou přítomny, ale obecně méně intenzivní.

Pochopení rozdílů mezi panickou atakou a záchvatem úzkosti je důležité pro správnou diagnózu a léčbu. Pokud vy nebo někdo, koho znáte, zažívá tyto stavy, je důležité vyhledat odbornou pomoc, která může nabídnout účinné strategie pro zvládání a léčbu těchto úzkostných poruch.

Zdroje

Zdroj obrázku: Pexels